"Když byl stvořen vítr, člověk zavnímal příležitost, dát větru hlas a vytvořil píšťalu."

Pro jakékoliv bližší informace ohledně nástrojů nás můžete kontaktovat telefonicky na 775 337 026 nebo emailem rosta.z@email.cz

NOVINKA - jsme moc rádi za novou spolupráci 💕- zdobení fléten technikou vypalování /víc fotek najdete v galerii v záložce Zdobení/

Kde se můžeme potkat

20-21.7.2024 - Veselokopecký jarmark, Skanzen na Veselém kopci

26-28.7. 2024 - Prázdniny v Telči

2-4.8.2024 - Prázdniny v Telči

9-11.8.2024 - Prázdniny v Telči

23-25.8.2024 - Tradition festival Lublin

13-14.9.2024 - Královohradecké dožinky, Hradec Králové

21.9.2024 - Starodávny jarmark Litomyšl

Lidové hudební nástroje

O hudbě

Hudba provází lidstvo již od samotného počátku civilizace, člověk jako jednotlivec se s ní pak setkává ve všech údobích svého života, od narození až do smrti. Jedná se o uspořádaný systém zvuků, jehož hlavním cílem je určité umělecké a estetické působení. Hudba může být coby druh umění rovněž považována za jeden z prostředků komunikace.
Důvod i způsob vzniku hudby, stále není jasný. Existuje pouze několik nejpravděpodobnějších teorií. Spekuluje se o tom, že v některých primitivních kulturách mohly počátky hudby spočívat v napodobování nejrůznějších zvuků z přírody, například zpěvu ptáků. Další z teorií hovoří o funkci hudby jako doprovodu společně prováděné práce. Rytmus pak měl pomáhat udržovat pracovní tempo. Není vyloučena ani možnost, že se díky důrazu na intonaci v některých skupinách jazyků hudba vyvinula společně s řečí.
Dle použitých námětů rozdělujeme hudbu na duchovní a světskou, podle původu pak na lidovou a umělou. Lidová muzika tvoří nedílnou součást folkloru, která se po dlouhá staletí udržovala ve formě ústní lidové slovesnosti a byla přenášena z generace na generaci. Povaha i obsah takto dochovaných písní nám pak slouží jako jedno z nejvyznamněšjích vodítek k poznání toho, v čem spočívaly základní hodnoty našich předků a jakým směrem se společnost toho kterého kraje vyvíjela.

Něco o stránkách a jejich vzniku

Jmenuji se Rostislav Žďárský a není to tak dávno, kdy jsem u přátel na horách poznal koncovku a učarovala mi natolik, že jsem zatoužil si ji koupit. Když jsem se na koncovku podíval lépe, usoudil jsem, že si ji dokážu vyrobit sám. Druhý den jsem hned běžel za dům k potoku a uřezal několik kusů černého bezu. A pak už jen vše čekalo na správný okamžik, až bude materiál suchý a připravený ke zpracování. Pruty si odpočívaly v rohu pokoje a já jsem na něj úplně zapomněl. Asi o rok a půl později jsem seděl u počítače a objednával v internetovém bazaru staré nebozezy, které přitáhly mou pozornost. Teprve v tom okamžiku jsem si uvědomil, proč vlastně nebozezy kupuji. Velmi mě potěšila myšlenka, jak mě mé přání vyrobit si hudební nástroj intuitivně vedlo až k hotovému dílu, i když jsem ho úplně pustil z hlavy. Dal jsem se do práce hned, když nářadí dorazilo. První pokusy ve stylu "pokus - omyl" jako asi u každé nepoznané činnosti postupně vedly k nástroji, který měl hrát... a hrál, a moc hezky. Od té doby světlo světa spatřilo již spousta nástrojů, které dělají radost všude, kam přijdou. Práce s sebou samozřejmě přinesla do mého života spoustu nového; nejen rozšíření znalostí hudebních, ale i znalostí souvisejících se samotnou výrobou, které se snažím neustále zdokonalovat.
V našich krajích je několik velmi zdatných výrobců lidových nástrojů. Sám jsem začal nástroje vyrábět před pár lety a neustále se s chutí snažím jít kupředu.

Jsem šťastný, že jste si našli čas právě na mé stránky. Věřím, že se budou i dále rozvíjet a budou přibývat příspěvky nejen mé, ale také vaše. Budu se těšit na jakékoli sdílení či názory.

Rosťa