Koncovka

Mezi starými lidovými hudebními nástroji můžeme najít mnoho pozoruhodných důkazů umu a hudebního nadání našich předků. Rád bych vám představil velmi zajímavý, a přitom dnes již pro širší veřejnost málem neznámý nástroj. Je to takzvaná koncovka.

Více zde ...

Pastýřská píšťala

V dnešní době věnujeme mnoho pozornosti etnickým hudebním nástrojům z ciziny. Bubnům, australskému didgeridoo, japonské bambusové flétně a podobně. Ale i u nás a našich nejbližších sousedů se najde mnoho velmi zajímavých lidových, tedy etnických, hudebních nástrojů. Jedním z nich je pastýřská píšťala.

Více zde ...

Dvojačka

Dvojačky jsou dechové nástroje, které se skládají ze dvou píšťal. Jedna je šestidírová, na které se hrají melodie, a druhá koncovka, ta je doprovodná s harmonickými tóny.

Více zde ...

Pentatonická flétna

Při ruční výrobě vznikají nástroje, které jsou obrazem výrobcovy fantazie a experimentu. Jsou vyráběny v různých pentatonických módech. Na fotografii je vyobrazeno pět druhů pentatonických píšťal.

Vice zde ...

Fujara

Fujara je slovenský lidový dřevěný dechový hudební nástroj. Jde o obdobu gotické basové trojdírkové píšťaly, které byly velmi známé a hojně rozšířeny v Evropě ve 12. až 13. století.

Podle slovenských odborníků na slovenskou fujaru spadá místo vzniku fujary do oblasti severně od města Banská Bystrica. Usuzuje se, že trojdírková basová píšťala se na toto území dostala v době tureckých válek, kdy u Slovenské Ľupči pobýval pluk žoldnéřů ze západní Evropy.

Na fujaru hrávali pastýři při pasení ovcí a také při rozličných slavnostních a smutečních příležitostech. Používala se i jako signální komunikační nástroj. Hra na fujaru vyžaduje, aby měl hráč hudební sluch. Hráč střídal svoji hru se zpěvem.

 

 

 

Indiánská flétna Siyotanka

American Native Flute (Flétna - Indiánská flétna Siyotanka)

Existuje mnoho příběhů o tom, jak různé indiánské národy vynalezly flétnu. V jednom příběhu datel vyťukal otvory v dutých větvích při hledání termitů...

Více zde ...