KONCOVKY

Mezi starými lidovými hudebními nástroji můžeme najít mnoho pozoruhodných důkazů umu a hudebního nadání našich předků. Rád bych vám představil velmi zajímavý, a přitom dnes již pro širší veřejnost málem neznámý nástroj. Je to takzvaná koncovka neboli bezdírková píšťala. Můžete si ji prohlédnout na přiložených fotografiích, více v galerii.
Je to v podstatě dlouhá trubka ze dřeva černého bezu s vnitřním vrtáním cca 16 mm. Délku koncovky určuje zakladní tón (ladění D má asi 55cm). Čím kratší je délka, tím vyšší je základní tón a naopak. Na spodním konci je píšťala volně otevřená a na horním konci má stejnou zvukovou hranu (labium) jako pastýřská píšťala.

Jak již bylo řečeno, jde o bezdírkovou píšťalu, takže jednotlivé tóny se na ní nevyluzují hmaty jako na pastýřské píšťale, ale změnou síly dechu a zakrýváním a odkrýváním spodního konce. Ač to může mnohým znít neuvěřitelně, dají se takto na koncovce zahrát různé tóny z rozsahu přibližně tří oktáv. Ne ale všechny, pouze některé tóny z tohoto rozsahu.

Hra na koncovku je tedy více či méně čistá práce s dechem – hraje se takzvaným přefukem. Musíme se naučit různě silně do koncovky foukat – od nejpomalejšího až po velmi silné fouknutí. Hra na koncovku nutí člověka soustředit se hlavně na svůj dech, a tím i na sluch. Na koncovku se dají zahrát jak veselé, skočné písničky, tak i pomalé a tklivé písně; dá se na ni hrát i kolísavým dechem a dosáhnout tak zvuku podobného hře na fujaru.

Přátelé se zpočátku obávali do nástroje foukat silněji, ale když se osmělili a vyzkoušeli si různou intenzitu dechu, tak je hra na koncovku opravdu uchvátila. Koncovka totiž vydává kromě základního tónu i mnoho tónů alikvótních a také různé šumy. I náš kluk, který hodně hraje na různě laděné zobcové flétny, byl velmi překvapen, že ať do koncovky foukne jakkoliv, vždy to zní pěkně.

Nabídka & obejdnávky viz ceník.

Způsob hraní na koncovku

Výška tónu závisí na síle proudícího vzduchu a zakrývání a otevírání spodního otvoru. Odtud je pravděpodobně odvozen název nástroje - koncovka.

Pokud hledáte koncertní nástroj zvládající bravurně notové zápisy, budete zklamáni. Koncovka obsahuje pouze přirozené tóny, například stupnice koncovky laděné v "C" se skládá z tónů C,G,C,/E, G,A#,C,/D,E,F#,G,A,B,/H,C. Nejhlubší tóny se nazývají zemská stupnice, potom následují tóny vodní stupnice, vzdušné stupnice a ohnivé stupnice.

Zdánlivá nevýhoda chybějících tónů přináší obrovskou výhodu: na koncovku nelze hrát falešně a všechny tóny správně vyrobené koncovky spolu ladí. Společné hraní více sladěných koncovek je vždy harmonické.

Nutnost plného ovládání dechu při hře je v současné době nedoceněná. Hra na koncovku je blahodárná pro alergiky a astmatiky, a přitom není nutné složité učení prstokladu jako u fléten. Hra je plně intuitivní a zvládnou ji i malé děti.

Na koncovku lze hrát meditační hudbu, ale i sóla a písně. Při hře na koncovku se uplatňuje cit. Tón se tvoří změnou síly dechu a vlastně vzniká už v bránici, ve které se vytváří potřebné napětí. Jinak je zapotřebí úplné uvolnění a cit.